Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Kuruluşların Elektronik Ortamda Belirlenmesi

Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ, 29 Aralık 2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

Resmi Gazete