Hal Kanunu uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 Uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ, 27 Aralık 2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

Resmi Gazete