Enerji Verimliliği Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2019/1), 28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

Resmi Gazete