Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Emeklilik Planına Dahil Edilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Çalışanların İşverenleri aracılığıyla otomatik olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine ilişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  27 Aralık 2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

Resmi Gazete