7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

6360 sayılı Kanunla mahalle olan köylere muafiyet süresini uzatan hükümler de içeren 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete