Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlandı

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları düzenleyen Yönetmelik, 6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

 

Resmi Gazete