2018 Yılı için Yeniden Değerleme Oranı

Vergi ve harç tarifelerinin tespitinde uygulanacak yeniden değerleme oranının 2018 yılı için % 23,73 olarak tespit edilmesine ilişkin 503 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete