Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete