Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ, 5 Ekim 2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete