Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar, 20 Eylül 2018 tarihli ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete