Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3), 6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete