Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Temmuz 2018 tarihli ve 30492 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete