Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501), 9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete