Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde Muayene Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde Muayene Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik, 6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete