Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Yönetmelik Değişikliği

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik, 8 Haziran 2018 tarihli ve 30445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete