Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği, 5 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete