Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1), 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30431 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete