Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları Tebliği (Düzeltme)

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile ilgili düzeltme, 29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete