Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları Tebliği

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1) 28 Aralık 2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete