Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:50) 29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete