6306 sayılı Kanun Kapsamında Kredi Kullanacaklara Faiz Desteği Hakkında Karar

6306 sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete