Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap        ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik, 18 Ekim 2017 tarihli ve 30214 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete