İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan İçme ve Kullanma Suyu Temini ve       Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik, 12 Ekim 2017 tarihli ve 30208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete