Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Karar Sayısı: KHK/694)

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasını içeren, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılan 694 sayılı KHK, 25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete