İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Ağustos 2017 tarihli ve 30149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

Resmi Gazete