Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ağustos 2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete