6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Temmuz 2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete