Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan, Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ; 13 Nisan 2017 Tarihli ve 30037 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete