Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete