İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ; 27 Şubat 2017 Tarihli ve 29992 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete