6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete