İhale Sözleşmelerinin Tasfiyesinde Dikkat Edilecek Hususlar

4735 sayılı Kamu İhale Kanununun Geçici 4’üncü maddesine imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle ihale sözleşmelerinin devir veya tasfiyesine belli koşullar aranarak imkân sağlanmıştır.

Söz konusu maddeye göre işlem yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş alınması gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 13.02.2018 tarihli ve 256 sayılı yazısı ile görüş taleplerinde uygulama birliği ve etkinliğin sağlanması amacıyla idarelerin uyması gereken kurallar açıklandı.

Yazıda, daha önce gönderilmiş olmakla birlikte Bakanlık yazısındaki kurallara uygun olmayan görüş taleplerinin dikkate alınmayacağı belirtildiği için belediyelerce daha önce gönderilmiş yazıların, Bakanlık yazısındaki gerekliliklere göre yeniden yazılması önem arz etmektedir.

Ayrıca belediyelerce gönderilecek yazıların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

İhale Sözleşmelerinin Tasfiyesinde Dikkat Edilecek Hususlar