Atık Ücretlerinde Süre Uzatımı

Belediyelerimizin, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe istinaden tahsil ettikleri atık ücreti uygulamasına dair uyum süreci devam etmektedir.

Birliğimizce, belediyelerin isteği üzerine söz konusu Yönetmeliğe uyum sürecinin önceki yıllarda olduğu gibi uzatılması talep edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü de bu talebe olumlu görüş bildirmiştir.

02/02/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinde yer alan süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Düzenlemeye göre tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik altyapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dâhil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2020 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.

 

Resmi Gazete

Atık Ücretlerinde Süre Uzatımı