Finansal Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi Başladı

Birliğimiz, Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansının paydaşlığında başlatılan “Yerel Finansal Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi” kapsamında 21 - 24 Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara, Eskişehir, Manisa ve Aydın Büyükşehir Belediyelerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi.

2016 yılında Birliğimiz ve Dünya Bankası işbirliği ile gerçekleşen Kredibilite Akademisi (Creditworthiness Academy) çalıştayının sonuçlarından biri olarak gerçekleştirilmesi planlanan proje çerçevesinde yapılan ziyaretlerde Birliğimizi Uzman Ahmet Erun temsil ederken proje ortakları Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı uzmanları da ziyaretlere eşlik etti.

Belediyelerimiz yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantılarda; projenin kapsamı, proje ekibi oluşturulması ve ulaşılması hedeflenen sonuçlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Teknik toplantı kısmında ise belediyelerimizin mali yönetim ve bütçe çerçevesi, borçlanma ve likidite yapısı ve genel mali performansları hakkında bir dizi görüş alışverişinde bulunuldu.

Projenin Kapsamı

Faaliyetlerine başlanan “Yerel Finansal Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi”nde belediyelerin öz-kaynak geliştirme ve gelir yönetimine destek vermek, iklime duyarlı sermaye yatırım planlaması konusunda kapasite geliştirmek ve belediye altyapı projeleri için alternatif finansman kaynaklarını araştırmak amaçlanmakta olup; Proje bileşenleri “ Öz Kaynak Gelirlerinin Artırılması ve Likidite Yönetiminin Geliştirilmesi, Proje Hazırlama, Yönetim ve Finansman Bulma, Kent Düzeyinde İklime Duyarlı Sermaye Yatırım Planı Hazırlanması ve Finansal Yönetim ve Kredibilitenin Geliştirilmesi” olarak belirlendi.

Finansal Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi BaşladıFinansal Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi BaşladıFinansal Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi Başladı