Büyükşehirlerde Mahalleye Dönüşen Köylerdeki Muafiyet Süresi Uzatıldı

6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen köylerde Emlak Vergisi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamındaki vergi, harç ve katılım paylarının 5 yıl süreyle alınmayacağı düzenlenmiş, daha sonra bu süre 6 yıla çıkarılarak 2020 yılına kadar uzatılmıştır.

28 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla söz konusu muafiyet süresi 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.

Bunun dışında 6360 sayılı Kanunla mahalle olan beldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücretin beş yıl süreyle en düşük tarifenin %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenmesi uygulaması da 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.

7159 sayılı Kanun ayrıca borçlarını 7143 sayılı Kanundan yararlanarak yapılandıran ancak taksit tutarlarını Kanuna uygun olarak ödemeyenler bakımından yeni bir imkân getirilerek, ödemedikleri taksit tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırma Kanunundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

 

Resmi Gazete

Büyükşehirlerde Mahalleye Dönüşen Köylerdeki Muafiyet Süresi Uzatıldı