Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü Etkinlikleri

17 Haziran günü Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, 1994 yılında Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olarak ilan edilmiştir.

Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü etkinlikleri, BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryasının katkılarıyla her yıl farklı bir ülkede düzenlenmektedir.

Türkiye’nin 2019 yılı etkinliklerine ev sahipliği teklifi üzerine BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası tarafından etkinliklerinin Türkiye’de yapılmasına karar verilmiştir.

27 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliklerinin düzenlenmesiyle çölleşme ve kuraklığın olumsuz etkileri ve doğuracağı sonuçlar hakkında toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği belirtilmektedir. Ayrıca söz konusu etkinliğe uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler, yerel yönetimler ve özel sektörden de temsilcilerin iştirak edeceği belirtilerek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıl boyunca tertiplenecek olan etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığından sağlanması ve üstlenilen görevlerin yerine getirilmesi istenmektedir.

Belediyelerimizin yukarıdaki genelge ve çevre, su ve kanalizasyon, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, tarım ve hayvancılığa destek gibi görevleri doğrultusunda çölleşme ile mücadele konusunda 2019 yılında yapılacak etkinliklere destek vermesi, toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasına olumlu katkı yapacaktır.

Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü