BELBİS Markamız Tescil Edildi

Birliğimiz tarafından geliştirilen Belediye Yönetim Bilgi Sistemi’nin kısa adı olan  “BELBİS” isim hakkının fikri ve sınai tüm hakları, Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde Türkiye Belediyeler Birliği adına tescil edildi.

 

2017 yılında Birliğimiz tarafından Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Başkanlığına yapılan resmi başvuru neticelendi ve 2017/16711 (Bilgisayar Hizmetleri) no’lu kategoride “BELBİS” markamız Türkiye Belediyeler Birliği adına tescil edilerek koruma altına alındı.

 

Yöneticilerin talep ettiği ve anlık ulaşabilecekleri raporların yer aldığı BELBİS yazılımında Bütçe, Muhasebe, Personel, Gelir, Taşınır, Evlendirme, Ruhsat, Yazı İşleri, Beyaz Masa, Sosyal Yardım gibi modüller bulunmaktadır. Yazılımda ayrıca e-devlet altında borç, tahakkuk, mükellef ve tahsilat gibi altı servis hizmeti hazır olarak sunulmakta, belediye personelinin izin, bordro ve özlük bilgilerine de erişilebilmektedir.

 

Belediyelerimizin nitelikli ve hızlı hizmet sunmalarına imkân tanıyan BELBİS’i ülkemiz yerel yönetimlerine sunmaktan gurur duymaktayız.

BELBİS Markamız Tescil Edildi