21. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Tamamlandı

Birliğimiz işbirliğinde, Kahramankazan Belediyesi  ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (CoR) 21. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı 10-11 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

CoR Türkiye Çalışma Grubu üyeleri, belediye başkanları, akademisyenler ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantının açılış konuşması TBB Genel Sekreter Vekili Ahmet Kazan tarafından yapıldı. Kazan konuşmasında Türkiye Çalışma Grubu toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği ve iletişimin daha sağlam temellere dayandırılması ve Çalışma Grubunun daha güçlü bir hale getirilmesi sürecinde Birliğimizin üzerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduğunu belirtti. Kazan, toplantının belediyelerimizin mültecilerle ilgili çalışmalarının ve sorunlarının duyurulması ve yeni iş birlikleri alanlarının belirlenmesi için faydalı olacağını umduğunu ifade etti.

Programın Türkiye ile AB arasındaki yerel düzeydeki güncel gelişmelerin değerlendirildiği ilk oturuma Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe,  AB Türkiye Delegasyonu Başkanı-Büyükelçi Christian Berger, Bölgeler Komitesi Genişleme Politikasından Sorumlu Raportör Franco Iacop, Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Hicham Imane, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk konuşmalarıyla katkı sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, sürdürülebilir şehirleşme sürecinde kamu politikalarının önemine değinerek, Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgiler verdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek toplantıya katkı sunan Birliğimize ve AB Bölgeler Komitesi yetkililerine teşekkür etti.  AB ilerleme sürecinde atılan adımları önemsediklerini belirten Ertürk, Türkiye'de 2013 yılında Gezi olayları adı altında seçilmiş ve meşru hükümete karşı başlatılan sosyal ayaklanmanın benzerinin Fransa'da 'Sarı Yelekliler' adı altında meşru ve seçilmiş hükümete karşı başlatılmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirerek demokrasi vurgusu yaptı.

Bugüne dek Türkiye ile birçok projede yer aldığını söyleyen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB’nin mülteciler, ulaşım, enerji ve ekonomi gibi konularda Türkiye’ye destek verdiğini belirtti. Mülteci sorununun Türkiye için büyük bir yük olduğunu ifade eden Berger, bu yükü hafifletmek için Türkiye’ye destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

15 Temmuz 2016 itibariyle Türkiye-AB ilişkilerinin sekteye uğradığını belirten Bölgeler Komitesi Genişleme Politikasından Sorumlu Raportör Franco Iacop, sürece yeniden kaldığı yerden devam edilmesinin önemini vurgulayarak; azınlıklar, demokrasi ve insan hakları sorunlarının AB üyelik sürecinde öncelikli konular olduğunu belirtti. Ayrıca  Iacop, mülteciler konusunda yapıcı çözümlerin en fazla yerel yönetimlere fayda sağlayacağını belirterek Türkiye’nin 1987’de başlayan AB sürecinin daha ileri gideceğine inandığını sözlerine ekledi.

Avrupa’da Sığınmacı Sorunu ve Uyum temalı ikinci oturumda Türkiye’deki mültecilerle ilgili yapılan uygulamalar ele alındı.  Oturumda Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Hicham Imane, Seyhan (Adana) Belediye Meclis Üyesi Yasemen Çelik, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Müdürlüğünden İş ve Meslek Edindirme Danışmanı Merve Muriç ve Birliğimiz Dış İlişkiler Müdür V. Gülfem Kıraç Keleş tarafından konuyla ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Oturumların tamamlanmasının ardından heyet Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ederek çeşitli kurumlarda ikili görüşmelerde bulundu. Ziyaretlerin son ayağında ise Birliğimizde ağırlanan heyete TBB Genel Sekreter V. Ahmet Kazan tarafından TBB faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

 

21. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Tamamlandı21. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Tamamlandı21. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Tamamlandı21. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Tamamlandı21. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Tamamlandı21. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Tamamlandı21. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Tamamlandı