Belediyelere Bağlı Kadın Konukevi Değerlendirme Çalıştayı

Türkiye Belediyeler Birliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde belediyelere bağlı kadın konukevlerinde hizmet standartlarının oluşturulması amacıyla 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

 

Çalıştay, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlamıştır.

 

Güngör konuşmasında kurumlar arası işbirliği ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yapmış, çalıştay sonucunda elde edilecek somut çıktıların bundan sonraki çalışmalara yön vereceğini belirtmiştir. Serdengeçti, belediyelerin kadın konukevi hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için destek vermeye hazır olduklarını ifade etmiştir. Son olarak Ustaoğlu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hizmetlere ilişkin bilgi vermiş ve hizmetlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla ihtisaslaşmanın önemli olduğunun altını çizmiştir.

 

Çalıştayda, belediyelere bağlı kadın konukevlerinde standart bir modelin oluşturulması amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hizmet standartları taslak rehberi ve yönerge taslağı değerlendirilmiş, katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.

Belediyelere Bağlı Kadın Konukevi Değerlendirme ÇalıştayıBelediyelere Bağlı Kadın Konukevi Değerlendirme ÇalıştayıBelediyelere Bağlı Kadın Konukevi Değerlendirme ÇalıştayıBelediyelere Bağlı Kadın Konukevi Değerlendirme ÇalıştayıBelediyelere Bağlı Kadın Konukevi Değerlendirme Çalıştayı