TBB İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Yetkilendirildi

Türkiye Belediyeler Birliği, İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, iş sağlığı ve güvenliği eğitimiverecek kurum ve kuruluşların arasına eklendi.

 

Bu düzenleme ile belediye ve bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik her türlü eğitim işlerini yürütmekle görevli olan TBB’nin eğitim faaliyetleri alanına yeni bir konu dâhil edilmiş oldu.  

 

TBB yapacağı bu eğitimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapacağı protokol çerçevesinde yürütecek.