Başkanlara Görev Sonrası da Silah Taşıma Ruhsatı

Belediye başkanları görevleri süresince harç ödemeksizin silah taşıma hakkına sahip bulunmakta iken görevleri sona eren belediye başkanları ise aynı kapsamda değerlendirilmemekteydi.

 

Belediye başkanlarının silah ruhsat işlemleri ve harçlarına ilişkin sorunlar 696 sayılı KHK ile çözüme kavuşturuldu.

 

Buna göre herhangi bir ayrım yapılmaksızınen az bir dönembelediye başkanlığı yapmış bulunanlar ateşli silah taşıyabilecek veya mesken ya da işyerinde bulundurabilecek, edinecekleri bir silah görev süresiyle sınırlı olmaksızın harca tabi olmayacak, bunun dışında edinilecek silahlardan ise bir defaya mahsus harç alınacaktır.

 

Bu düzenlemeden, yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar yararlanamayacaktır.