İmar Mevzuatı ve Erişilebilirlik Eğitimi

Birliğimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “İmar Mevzuatı ve Erişilebilirlik Eğitimi” belediyelerden katılım ile 18 Aralık 2017 tarihinde Antalya’da başladı. Üç gün sürecek olan eğitimin açılış konuşmaları Türkiye Belediyeler Birliği Çevre ve Şehircilik Müdürü Cüneyt TÜRKMEN tarafından yapıldı.

 

Açılış konuşmalarına Birliğimiz görev, faaliyet ve çalışmalarından bahsederek başlayan Cüneyt TÜRKMEN, bu görevleri kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği’nin bakanlıklar, diğer kamu kurumları, yerel yönetim birlikleri,  üniversiteler gibi kuruluşlarla işbirliğine önem verildiğini ifade etti. Ayrıca, ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun belediye sınırları içerisinde yaşadığı düşünüldüğünde, vatandaşların sağlıklı ve güvenli kentlerde yaşamalarını sağlamak amacıyla belediyelerin, görevleri kapsamında verilen hizmetlerin uluslararası alanda kabul görmüş standartlara uygun olarak yerine getirmesinin önemine değindi. Bu çerçevede, verilen eğitimler aracılığıyla uygulamada birliğin sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.  

 

Ana konusu, 1 Ekim 2017 itibarıyla tamamen yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği olan bu eğitim kapsamında, İmar Planı ve Belediye Yönetmelikleri ile Değiştirilemeyecek Hususlar, Yapı Ruhsatına İlişkin Genel Hükümler, Yapı Kullanma İzni Esasları, Erişilebilirlik Mevzuatı ve İmar Mevzuatında Erişilebilirlik gibi başlıklarda bilgilendirme yapılacaktır.

İmar Mevzuatı ve Erişilebilirlik Eğitimiİmar Mevzuatı ve Erişilebilirlik Eğitimiİmar Mevzuatı ve Erişilebilirlik Eğitimiİmar Mevzuatı ve Erişilebilirlik Eğitimiİmar Mevzuatı ve Erişilebilirlik Eğitimiİmar Mevzuatı ve Erişilebilirlik Eğitimiİmar Mevzuatı ve Erişilebilirlik Eğitimiİmar Mevzuatı ve Erişilebilirlik Eğitimi