Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı İstanbul’da Yapıldı

AB Bakanlığı tarafından yürütülen, Birliğimizin Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Vilayetler Hizmet Birliği ile paydaş olarak yer aldığı “Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı” 22-23 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

 

“Türkiye-Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Projesi” kapsamında, Türkiye ve Avrupa’daki  yerel yönetimlerin, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması ve şehirlerin gelişimine katkı sağlayacak uzun dönemli proje ve ortaklıklar geliştirmeleri maksadıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmaları Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu tarafından yapıldı.

 

Yenel: “Amacımız Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerinin yerel yönetimlerini bir araya getirebilmek ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek”

 

Konuşmasında Türkiye ile AB ilişkilerinde yaşanan sorunlara değinen Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Selim Yenel,  bu sorunların giderilmesinde yerel yönetimlerin rollerinin önemli olduğunu söyleyerek; “ Diyalog çok önemli bu nedenle bu projede olduğu gibi şehirleri bir araya getiren faaliyetleri çok önemsiyoruz. Sonuçta sizler birbirinizi göreceksiniz, birbirinizi tanıyacaksınız, deneyim paylaşımında bulunacaksınız, birbirimizi daha iyi anlayacağız.” dedi.  “Amacımız Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerinin yerel yönetimlerini bir araya getirerek proje odaklı sürdürülebilir ilişkiler geliştirmektir. Ülkeler sıkıntılı dönemlerden geçebilir ama bu sıkıntıları birlikte çözebiliriz, yerel yönetimlerin birbirleriyle dayanışması bu sürece önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

 

Güngör: “Bir ülkenin sorunu olarak görülen olaylar aslında tüm dünyanın sorunudur.”

 

Birliğimizin yerel yönetim ağlarında etkin şekilde yer aldığını belirten Güngör,  TBB’nin küresel sorunlara yerel çözüm önerileri getirdiğini ifade ederek,  “Şunu kabul etmemiz gerekir ki artık dünyanın her köşesi birbirine çeşitli araçlarla bağlı. Bir ülkenin bir bölgenin sorunu olarak görülen olaylar aslında tüm dünyanın sorunudur. Bu çerçevede Suriye krizinin ve Türkiye’de bulunan 3,5 milyonu aşkın sığınmacının sadece Türkiye ve bölge ülkelerinin sorunu olduğunu düşünmek mümkün değildir.” dedi. TBB’nin farklı ülkelerle Türk belediyelerinin ortak proje üretmesine destek olduğunu anlatan Genel Sekreter Güngör,  bu çalışmalara İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği ile TBB arasında yürütülen TUSELOG ve TUSENET Projeleri, İspanya Belediyeler Birliği ile şehir Eşleştirme projesi, Hollanda Belediyeler Birliği ile Güvenli Kentler Projesi ve sosyal entegrasyon konusunda ise AB fonlarıyla yürütülen İSKEP Projesini örnek gösterdi. Güngör, konferansın somut işbirlikleri geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirterek tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkürlerini ileterek sözlerini noktaladı.

 

Uslu: “AB ile şehir eşleştirme konusunda kilit kurumların ve proje paydaşlarının kapasiteleri artırılacak”

Projenin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında, kısaca İPA olarak bilinen mali yardım amacı kapsamında, 2014 Yılı Finansman Anlaşması kapsamında desteklendiğini belirten Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu,  konuşmasında projenin bütçesine ilişkin bilgiler verdi. Projenin bugüne kadarki süreci hakkında detaylar aktaran Uslu, proje kapsamındaki faaliyetlerin başarıyla tamamlanması ve hedeflenen sonuçlara ulaşılmasıyla, AB ile şehir eşleştirme konusunda kilit kurumların ve proje paydaşlarının kapasiteleri artırılacağını ve daha fazla yapısal iyileştirme için rehberlik edecek bir yol haritası yayınlanacağını, güçlendirilmiş ağ yapıları da dahil olmak üzere AB ve Türkiye’deki şehir ortaklığına ilişkin kilit ortaklıklarla ilişkiler sürdürüleceğini ifade ederek AB üyeliği ile ilgili alanlarda Türk Yerel Yönetimlerinin kapasitesi arttırılarak şehir eşleştirmelerinin niceliği ve kalitesinin artırılacağını kaydetti.

 

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından İyi Uygulama Paylaşım Paneli’ne geçildi. Panel sonrasında ise şehir eşleştirmeleri için deneyim paylaşım toplantıları gerçekleştirildi. 

Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı İstanbul’da YapıldıUluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı İstanbul’da YapıldıUluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı İstanbul’da Yapıldı