CEMR Genel Sekreterler Toplantısı Brüksel’de Gerçekleştirildi

Birliğimizin de üyesi olduğu Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) 2017 yılı Genel Sekreterler Toplantısı 06-07 Kasım 2017 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi, toplantıya Birlik Genel Sekreterimiz Hayrettin Güngör katılım sağladı.


2018 yılı çalışma programının önceliklerinin ele alındığı toplantıda Genel Sekreterimiz Hayrettin Güngör, öncelikler arasına göç ve yerel yönetimler başlığının alınmasının önemine değinerek dünyanın en çok sığınmacıya evsahipliği yapan ülkesinin Türkiye olduğunu belirtti. Bu mültecilerin yüzde doksanının kent merkezlerinde yaşadıklarını bununda belediye hizmetlerine ciddi bir yük getirdiğini, bölgede yaşanan göç sorununun sadece Türkiye’nin sorunu olmadığını vurgulayarak “bu sorun öncelikle Avrupa’nın, genel olarak da tüm Dünyanın sorunu olduğunu” belirtti.


Güngör ayrıca, CEMR tarafından 2018 yılında yapılması planlanan Siyasi Komite ya da Yönetim Kurulu toplantılarından birinin Gaziantep’te yapılmasının hem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in CEMR Başkan Yardımcısı olması hem de en yoğun mülteci ağırlayan bölgenin yerinde görülmesi açısından faydalı olacağını belirtti.


Kardeş Şehir işbirliklerinin de CEMR çalışma programı öncelikleri arasına alınması gerektiğini belirten Güngör, günümüz problemleriyle mücadelede yerel yönetimler arasındaki proje odaklı işbirliklerinin daha da önemli hale geldiğini ve yerelde karşılaşılan sorunlara birlikte daha kolay çözümler bulunabileceğini vurguladı.


Toplantının ikinci günü, Avrupa Konseyi temsilcisi Prisca Barthel “2018Avrupa Ödülleri” hakkında bir sunum yaptı. Yerel yönetimleri 15 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları için davet etti.

CEMR Genel Sekreterler Toplantısı Brüksel’de GerçekleştirildiCEMR Genel Sekreterler Toplantısı Brüksel’de Gerçekleştirildi