Mücavir Alanlardaki Genel Aydınlatma Giderleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mücavir alanlarda genel aydınlatma giderlerinin İl Özel İdaresince karşılanması gerektiğine ilişkin görüş bildirdi.

 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 6’ncı maddesine göre genel aydınlatma giderleri sorumluluk oranları çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, belediyeler ile il özel idarelerince karşılanmaktadır.

 

Mücavir alanlarda tüketilen genel aydınlatma giderlerinin belediye mi yoksa il özel idaresince mi karşılanacağı konusunda ihtilaf yaşanması üzerine konu Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden nihai karar verilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına intikal etmiştir.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen görüşte imar mevzuatı bakımından belediyeleri ilgilendirilen mücavir alanlarda genel aydınlatma tesislerine ilişkin enerji tüketim bedelinin Bakanlık ve İl Özel İdaresinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanmasının uygun olacağı bildirilmiştir.

 

Görüş ekte yer almaktadır 

Mücavir Alanlardaki Genel Aydınlatma Giderleri