İSKİ Yönetici Eğitimi Tamamlandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü şef ve idari yöneticilerine yönelik olarak Afyonkarahisar’da düzenlenen hizmet içi eğitim programı tamamlandı.

 

Söz konusu eğitim programının ilk gününde Fikret Güzeller tarafından yöneticilerin sunum yapabilme kapasitelerini geliştirme hususunda etkili sunum teknikleri üzerine hem teorik hem de uygulamaya yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Güzeller, sunumunda personelin yaptıkları işlerin niteliğinin artırılmasında sunumun da büyük önemi olduğunu ve çok çalışmanın yanında yapılan işlerin iyi ve doğru olarak anlatılmasının da kurumsal kapasitenin gelişimine olan etkisinden söz etti. Katılımcıları gruplandırarak onların koordinasyon becerilerini ve takım arkadaşlığı ruhunu yansıtacak bir de drama gerçekleştirildi.

 

Programın ikinci gününde Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN tarafından küreselleşen dünyada sınırların kaldırılması sonucunda yaşanan değişimlerin kurumlar üzerinde yarattığı etki, eski kamu yönetimi anlayışından sıyrılarak yeni yönetim anlayışında yaşanan gelişmeler ve değişim yönetimi süreçleri ele alındı. Bozlağan ayrıca yerel yönetimlerin hantal bürokratik yapılanmayı bir kenara bırakarak halkın zaman içerisinde değişiklik gösterebilecek taleplerine karşı da hazırlıklı olması gereken –gelişime açık- yapılar olması gerektiğinden söz etti.

 

Eğitimin son sunumunda ise her organizasyonun yapısal olarak gelişimini etkileyen ve kurumsallaşma kapasitesinin artırılabilmesi için var olan süreçleri inceleyerek kurumu bir adım ileriye taşıyabilecek öğrenen organizasyonlar yaklaşımı üzerine uzman eğitimci Erim Hısım tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

 

İSKİ Yönetici Eğitimi TamamlandıİSKİ Yönetici Eğitimi TamamlandıİSKİ Yönetici Eğitimi TamamlandıİSKİ Yönetici Eğitimi Tamamlandı