Türkiye-Filistin Kardeş Şehir Çalıştayı Nevşehir’de Yapıldı

Türkiye ve Filistin Belediyeleri arasında var olan kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla Birliğimiz tarafından 22 Eylül 2017 tarihinde Avanos/Nevşehir’de “Türkiye-Filistin Kardeş Şehir Çalıştayı” düzenledi.  Çalıştay’a Türkiye ve Filistin’den kardeş şehir belediye temsilcileri ile UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve Avanos Belediye Başkanı  İsmet İnce katıldı.

 

TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör açılış konuşmasında “Türkiye ve Filistin halkı arasında çok derin tarihi ve kültürel bağların olduğunu, Türkiye’nin  Filistini bir bütün olarak gördüğünü ve haklı davasını her zaman desteklediğini, Filistin belediyelerinin bulunduğu durum nedeniyle daha fazla kardeş şehir ilişkisine ve dayanışmaya ihtiyaç duyduklarını, Filistin’de her belediyenin Türkiye’den bir kardeş şehir belediyesi olmasını önemsediklerini, kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi için TBB’nin koordinasyon sağlayacağını” belirtti.

 

Filistin belediye temsilcileri Birliğimize “Türkiye-Filistin Kardeş Şehir Çalıştayı” düzenlemesinden dolayı teşekkür ederek kardeş şehir kapsamında öncelik verdikleri proje konularını belirttiler. Türkiye’den katılan belediye temsilcilerimizde Filistin kardeş şehir ilişkisinin öneminden ve İsrail’in ambargosu nedeniyle işbirliği projesi gerçekleştirmenin zorluğundan bahsettiler.

 

Taraflar karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulunurken, ortak bir yol haritası çıkarılması konusunda TBB’nin öncülük etmesi sonucuna varıldı. 

Türkiye-Filistin Kardeş Şehir Çalıştayı Nevşehir’de YapıldıTürkiye-Filistin Kardeş Şehir Çalıştayı Nevşehir’de YapıldıTürkiye-Filistin Kardeş Şehir Çalıştayı Nevşehir’de Yapıldı