Kentsel Dönüşüm ve Riskli Alan Sempozyumu

Birliğimizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği "Kentsel Dönüşüm ve Riskli Alan Sempozyumu" 16 Mart Perşembe günü İzmir’de başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları ile ilgili personel, Danıştay daire başkanları, Danıştay üyeleri, Danıştay tetkik hakimleri, Bölge İdare Mahkemesi başkanları ve üyeleri, belediye başkanları, belediye kentsel dönüşüm daire başkanları ve müdürleri, hukuk müşavirleri, avukatlar ve konu ile ilgili personelin katıldığı sempozyumun ilk gününde söz belediye başkanlarındaydı.

 

Bu oturumun başkanlığını yapan Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, sempozyumdan çıkacak sonucun yeni bir yasal düzenleme getirebileceğini bunun da yargılama sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayacağını belirterek, kentsel dönüşümün öneminin yaşanan acı depremlerle hatırlandığına işaret etti.

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de düzenlenen sempozyumun, kentsel dönüşümün bütün muhataplarını bir araya getirmesi açısından önem taşıdığını vurgulayarak, "Biz derdimizi anlatırız, hükümet de gerekli değişiklikler yapar diye düşünüyorum" dedi. Kentsel dönüşüm planlarına karşı açılan davalarda meslek odalarının dava ehliyeti bulunmadığını, mimarlar odası ve şehir plancıları odalarının genelde ideolojik davrandığını savunan Gökçek, kentsel dönüşümle ilgili bilirkişilerin verdiği kararların kişiden kişiye değiştiğini, aynı konuyla ilgili iki fakülteden taban tabana zıt görüşler geldiğini söyledi. Yargı mensuplarından ancak içinden çıkılamayacak işleri bilirkişiye göndermelerini istirham eden Gökçek, yargıçların kendi muhakemeleriyle çok rahatlıkla karar verebilecekleri konularda bilirkişilerden rapor istemelerinin yanlış olduğunu belirtti.

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptığı konuşmada şehir planlaması konusunda yargının genellikle bilirkişi raporlarına dayanarak karar verdiğini, bir bilirkişinin yatay mimariye tamamen karşıyken bir diğerinin dikey mimariye karşı olabildiğini ve bu durumun çeşitli sorunlar yarattığını vurguladı. Çözüm olarak şehir planlaması konusunda belirli bir eğitimden geçmiş hakim ve savcılardan oluşturulacak ihtisas mahkemeleri kurulması gerektiğini söyleyen Kocaoğlu,   5393 sayılı kanun ile verilen yetkiler ile 6306 sayılı kanun ile verilen yetkilerin uyumlaştırılması gerektiğini belirtti. 6306 sayılı yasanın pratikte mülkiyet hakkına ve tapu hakkına tecavüz eden bölümleri olduğunu ifade eden Kocaoğlu yasanın bu bölümlerinin acilen değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm işinin çok zor bir iş olduğunun farkında olarak hareket ettiklerini, bu süreci sürdürürken en önemli önceliklerinin vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve olası bir Marmara depremine karşı önlem almak olduğunu belirtti. Kentsel dönüşümü milli bir görev olarak tanımlayan Göksu ülkemizde kentsel dönüşümün yeni bir kültür olduğunu bu nedenle ilgili konuda bir hukuk kültürü oluşmadığını ifade etti.

 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise kentlerin imar sorununu çözdüğü takdirde birçok şeyi çözmüş olacağını belirterek başladığı konuşmasında Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarının dikkat çektiği sorunları kendilerinin de yaşadığını belirterek kentsel dönüşümü yapmadan önce zihinlerde dönüşüm yapmak gerektiğini belirtti.

 

Aynı oturumda söz alan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise ilçesindeki kentsel dönüşüm sürecini ayrıntılarıyla anlatarak “Kentsel Dönüşümde Şahinbey Modelini” katılımcıların istifadesine sundu. Toplantıda konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, akademi olarak ülkenin birlik ve beraberliğini koruyan, milli ve manevi değerlerini benimseyen hakim ile savcılar yetiştirdiklerini, 3 yılda 5 binden fazla hakim ve savcıyı ülkeye kazandırdıklarını anlattı.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Veli Böke, yıllardır karşı karşıya gelen kurumlar gibi görünen yargı camiasıyla yerel yönetimler ve akademisyenlerin ilk kez bir araya geldiğini vurgulayarak "Kentsel dönüşüme ivme kazandırma ve sorunlara çözüm arayışıyla ilgili beyin fırtınası gerçekleştireceğiz. İleriki dönemde plan parselasyon, ÇED ve çevre davalarıyla ilgili de toplantılar yapmak istiyoruz" diye konuştu.

 

 Danıştay ve bölge idare mahkemesi üyesi hakimleri, savcılar, kentsel dönüşüm uygulayıcı kurumları, belediye başkanları, yerel yönetimleri hukuk müşavirleri ve akademisyenlerin katıldığı sempozyum 18 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Kentsel Dönüşüm ve Riskli Alan SempozyumuKentsel Dönüşüm ve Riskli Alan SempozyumuKentsel Dönüşüm ve Riskli Alan SempozyumuKentsel Dönüşüm ve Riskli Alan Sempozyumu