Atık Ücretlerinde Süre Uzatımı

Belediyelerimiz, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe istinaden atık ücreti tahsil etmektedir.

 

Ancak belediyelerin sorumluluğunun başladığı tarihten itibaren bazı sorunların ortaya çıkması nedeniyle Yönetmeliğe uyum süreci üç kez uzatılmıştır.

 

25/01/2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinde yer alan süre 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Düzenlemeye göre tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dâhil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2017 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.

 

Resmi Gazete

 

Facebookta PaylaşTweetle

 

PAYLAŞ