3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda Değişiklik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 28/2/2019 tarihli 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 11/1/1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa eklenen Geçici Madde 3 ile damga süresi geçilerek cezai duruma düşmüş ölçü ve ölçü aleti (tartı, taksimetre, akaryakıt sayacı ile elektrik, su ve gaz sayacı vb.) kullanıcılarına bir defaya mahsus muafiyet tanınmış olup söz konusu muafiyetten yararlanmak için son başvuru tarihi 28 Mayıs 2019'dur. Konuyla ilgili bilgilendirme ekte yer almaktadır.